O kampanii

Przygotowaliśmy zestaw ulotek i plakatów, w których przestrzegamy młodych ludzi przed tragicznymi skutkami tzw. nowych narkotyków i wskazujemy, gdzie szukać pomocy. W materiałach informujemy dzieci i młodzież, jak groźne są dopalacze i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują. Rodziców uczymy, jak rozpoznać, czy dziecko sięga po dopalacze, jak rozmawiać o problemie i gdzie zgłosić się po wsparcie.

Do spróbowania dopalaczy przyznaje się co dziesiąty 15-latek. Przyłączając się do naszej kampanii, pomagasz w rozwiązaniu problemu. Dzięki Twojej decyzji wspólnie:

  • poinformujemy dzieci i młodzież, jak groźne są dopalacze i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują.
  • wyjaśnimy, że po ich zażyciu można zupełnie stracić nad sobą kontrolę: widzieć i słyszeć rzeczy, które nie mają miejsca, podejmować niewytłumaczalne ryzyko.
  • wytłumaczymy, że chwilowa euforia kończy się tzw. „zejściem”, czyli wyczerpaniem, zaburzeniem rytmu serca, niepokojem i halucynacjami.
  • pokażemy rodzicom, jak reagować w sytuacji podejrzenia, że dziecko sięga po dopalacze.
  • przekonamy, że są to groźne substancje psychoaktywne i nawet jednorazowe użycie może spowodować nieodwracalne zmiany i prowadzić do uzależnienia.
  • udostępnimy numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc dla siebie i dziecka.

  • Długo wyczekiwana kampania stworzona na prośbę wielu gmin, które borykają się z problemem dopalaczy!
  • Praktyczne informacje i wskazówki, które pozwalają zdiagnozować problem i znaleźć rozwiązanie.
  • Stawiamy na jakość i praktyczną formułę. Nasze materiały są uniwersalne i można wykorzystać je przy wielu okazjach.