Krakowska Akademia Profilaktyki – projekty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Krakowska Akademia Profilaktyki opracowała materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień behawioralnych. NIEZALEŻNI.INFO to projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii przygotowaliśmy cykl ośmiu ulotek informacyjno-edukacyjnych poświęconych uzależnieniom i zaburzeniom o charakterze behawioralnym.

Materiały były adresowane do wszystkich mieszkańców Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk akademickich. Jak wykazują badania, to właśnie młodzi ludzie są w gronie osób najbardziej narażonych na konsekwencje takich zaburzeń i uzależnień jak patologiczny hazard, anoreksja czy bulimia, uzależnienie od komputera i internetu, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od telefonu lub mediów. Często zdarza się, że powyższe problemy towarzyszą uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.

Treść materiałów kampanii „NIEZALEŻNI.INFO” została opracowana przez ekspertów Krakowskiej Akademii Profilaktyki na podstawie źródeł naukowych. Nasze wydawnictwa skierowaliśmy do 200 miejsc w Małopolsce: placówek terapii i leczenia uzależnień, publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, duszpasterstw akademickich oraz stowarzyszeń trzeźwościowych.


Krakowska Akademia Profilaktyki ściśle współpracuje z Instytutem Łukasiewicza przy realizacji projektów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Do ośrodków zajmujących się pomocą osobom uzależnionym trafiła książka Macieja Zdziarskiego z Krakowskiej Akademii Profilaktyki pt. „Uzależnienia behawioralne. Rozmowy z ekspertami”. Publikacja jest zbiorem wywiadów z psychologami, pedagogami, terapeutami i innymi specjalistami.

Każda rozmowa dotyczy konkretnych obszarów tematycznych z dziedziny tzw. nowych uzależnień: patologicznego hazardu, uzależnienia od internetu, zakupoholizmu, seksoholizmu, uzależnienia od telefonu komórkowego i mediów oraz anoreksji i bulimii. Publikacja została bezpłatnie rozpowszechniona wśród poradni terapii uzależnień, świadczących usługi finansowane przez NFZ, wybranych stowarzyszeń trzeźwościowych oraz diecezjalnych duszpasterstw trzeźwości.


Zespół Instytutu Łukasiewicza i Krakowskiej Akademii Profilaktyki wspólnie opracował również zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących wybranych uzależnień behawioralnych: patologicznego hazardu, zakupoholizmu oraz uzależnienia od komputera i internetu. Ulotki trafiły do 200 instytucji w całej Polsce zajmujących się pomocą osobom uzależnionym. Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.