O kampanii

Możesz ostrzec dzieci i rodziców w Twojej gminie, aby zapobiec śmiertelnemu niebezpieczeństwu!

Przyłączając się do naszej kampanii, pomagasz w rozwiązaniu problemu. Dzięki Twojej decyzji wspólnie:

  • Poinformujemy dzieci i młodzież, jak groźne są dopalacze i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują.
  • Wyjaśnimy, że po ich zażyciu można zupełnie stracić nad sobą kontrolę: widzieć i słyszeć rzeczy, które nie mają miejsca, podejmować niewytłumaczalne ryzyko.
  • Pokażemy rodzicom, jak reagować w sytuacji podejrzenia, że dziecko sięga po dopalacze.
  • Przekonamy, że są to groźne substancje psychoaktywne i nawet jednorazowe użycie może spowodować nieodwracalne zmiany i prowadzić do uzależnienia.
  • Udostępnimy numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc dla siebie i dziecka.

  • Długo wyczekiwana kampania stworzona na prośbę wielu gmin, które borykają się z problemem dopalaczy!
  • Praktyczne informacje i wskazówki, które pozwalają zdiagnozować problem i znaleźć rozwiązanie.
  • Stawiamy na jakość i praktyczną formułę. Nasze materiały są uniwersalne i można wykorzystać je przy wielu okazjach.