Opatówek (woj. wielkopolskie): przedstawienie i konkurs w ramach kampanii „Dopalacze – powiedz stop!”

W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku odbyło się wydarzenie pod hasłem „Dopalacze – powiedz stop!”. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na problem tzw. nowych narkotyków, ale także kwestię przemocy w internecie i sięgania po inne substancje psychoaktywne.

Młodzież przygotowała przedstawienie, które zwracało uwagę na problemy współczesnych nastolatków. – Celem wydarzenia było m.in. dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych, rozwijanie asertywności w przypadku kontaktu z substancjami psychoaktywnymi oraz przekazanie rodzicom podstawowych informacji na temat właściwego modelu reakcji w przypadku używania przez dzieci substancji psychoaktywnych – informują organizatorzy. Przedsięwzięcie pomogło także rozwinąć kompetencje wychowawcze w zakresie pozytywnej profilaktyki oraz kształtować umiejętności komunikacyjne w rodzinach.

Uczestnicy konkursu plastycznego “Dopalacze – powiedz stop!” zostali nagrodzeni i wyróżnieni upominkami. Patronat nad wydarzeniem objął Sebastian Wardęcki, burmistrz Gminy Opatówek. Ambasadorem została Anna Nowińska,  psycholog ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego.

Opatówek (woj. wielkopolskie): szkolenie „Dopalacze – powiedz stop!” w ramach kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki

W listopadzie w Opatówku odbyło się szkolenie, którego celem było m.in. poszerzenie wiedzy na temat dopalaczy i ich negatywnych skutków oraz zachęcenie uczestników do refleksji nad skalą zjawiska i zagrożeniami. Patronat nad wydarzeniem objął Sebastian Wardęcki, Burmistrz Gminy Opatówek. Ambasadorem szkolenia była Anna Nowińska, psycholog ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. Partnerami warsztatów, obok szkoły, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku.

Szkolenie obejmowało trzy główne bloki tematyczne:

1. Prezentacja zrealizowanych działań w ramach kampanii “Dopalacze – powiedz stop!”
2. Nowe narkotyki – realne zagrożenia: “Dopalacze – powiedz stop!”
3. Profilaktyka w środowisku lokalnym Gminy Opatówek.

Jak informują organizatorzy, wydarzenie miało urealnić wiedzę uczestników, która często jest powielaniem mitów na temat dopalaczy. Celem spotkania było dostarczenie słuchaczom informacji o tym, na co zwracać uwagę i jak reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz wzmacnianie więzi instytucjonalnych i tworzenie sieci wsparcia. W szkoleniu udział wzięli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagodzy ze szkół na terenie gminy, pracownicy miejscowych placówek służby zdrowia, Komisariatu Policji w Opatówku oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczestnicy mieli możliwość podziwiania galerii prac plastycznych dzieci i młodzieży pt. “Dopalacze – powiedz stop!”.

Mielec (woj. podkarpackie): statuetka “Samorząd zasłużony dla profilaktyki” stanęła w zaszczytnym miejscu

Miasto Mielec aktywnie uczestniczy w czterech kampaniach Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Doroczny piknik pod hasłem “Grunt to rodzinka” na stałe wpisał się w kalendarz miejskich imprez i odbywał się od 10 lat. Podczas wydarzenia dystrybuowano materiały kampanii “Postaw na rodzinę!”, “Przeciw pijanym kierowcom!”, “Reaguj na przemoc!” oraz “Dopalacze – powiedz stop!”. Bezalkoholowy piknik był okazją do integracji międzypokoleniowej – brali w nim udział zarówno najmłodsi, jak i rodzice oraz dziadkowie. Pandemia wymusiła zawieszenie imprezy, jednak w Mielcu profilaktyka wciąż pozostaje ważnym elementem działań skierowanych do mieszkańców.

– Współpracujemy ze szkołami i stowarzyszeniem osób niesłyszących. Wspólnie podejmujemy działania profilaktyczne – mówi Aneta Durda z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Gminy Miejskiej Mielec. – Inicjujemy przedsięwzięcia wzmacniające więzi rodzinne jako czynnik chroniący – dodaje. Za swoją działalność Mielec został uhonorowany statuetką “Samorząd zasłużony dla profilaktyki”. – Statuetka stanęła w honorowym miejscu w naszym wydziale, aby mogli zobaczyć ją wszyscy petenci – podkreśla Aneta Dura.

Olecko (woj. warmińsko-mazurskie): samorząd zasłużony dla profilaktyki działa aktywnie mimo pandemii

– Materiały kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki rozchodzą się jak ciepłe bułeczki – mówi Monika Dudycz-Stefanowska, pełnomocnik ds. przeciwdziałania uzależnieniom. Mimo pandemii w Olecku działania profilaktyczne nie zostały zatrzymane. Samorząd stara się działać i docierać do mieszkańców z ważnym przekazem.

Jak informuje pani pełnomocnik, kampania “Przeciw pijanym kierowcom!”, której celem jest uzmysłowienie i przeciwdziałanie problemowi nietrzeźwości na drogach i jej skutkom, będzie wykorzystywana m.in. podczas trzeźwych poranków organizowanych przez policję. Samorząd planuje także nawiązanie współpracy z miejscowymi szkołami nauki jazdy, aby informacje docierały do przyszłych kierowców. Ulotki są dostępne dla mieszkańców także w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS, Urzędzie Miejskim. Plakaty kampanii są umieszczone w sklepach z napojami alkoholowymi.

Materiały “Postaw na rodzinę!” i “Dopalacze – powiedz stop!” są przekazywane m.in. szkołom. Pedagodzy wykorzystują gadżety kampanii m.in. jako nagrody w konkursach dla uczniów. Władze Olecka zasponsorowały także pakiet innych gadżetów do wykorzystywania przez placówki oświatowe. Kampanie są przydatne w świetlicach środowiskowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS i Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wykorzystują je też w swojej pracy streetworkerzy.

W poprzednich latach w Olecku organizowano cykliczną trzydniową imprezę Active Festival Olecko. Mimo pandemii trwają przygotowania do tegorocznego festiwalu, podczas którego dystrybuowane będą materiały Krakowskiej Akademii Profilaktycznej.

Za aktywne działania Olecko zostało uhonorowane statuetką “Samorząd zasłużony dla profilaktyki”.

Trzemeszno (woj. wielkopolskie): statuetka to miłe zaakcentowanie naszej współpracy z Krakowską Akademią Profilaktyki

– Nie została nam ani jedna ulotka kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki, wszystkie zostały rozdystrybuowane – mówi Joanna Ciesielczyk, Pełnomocnik ds. profilaktyki w Trzemesznie. Jak dodaje, materiały „Reaguj na przemoc!”, „Postaw na rodzinę” oraz „Dopalacze – powiedz stop!” trafiły do wielu placówek i instytucji, m.in. szkół podstawowych i średnich, przychodni zdrowia, świetlicy środowiskowej, komisariatu policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Placówki Senior +, Caritasu, Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Materiały dotyczące przemocy przekazano także lekarzom ginekologom przyjmującym pacjentki na terenie gminy.

– Kampanie zawsze spełniają nasze oczekiwania i będziemy kontynuować współpracę – mówi Pani Pełnomocnik. Trzemeszno zostało uhonorowane statuetką „Gmina zasłużona dla profilaktyki” – Jest to miłe zaakcentowanie naszej współpracy – mówi Joanna Ciesielczyk. Statuetka stanęła w gabinecie burmistrza.

Na fotografii Pan Krzysztof Dereziński, Burmistrz Trzemeszna oraz Joanna Ciesielczyk, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Wąbrzeźno (woj. kujawsko-pomorskie): statuetka stanie w zaszczytnym miejscu

– Statuetka sprawiła nam wielką frajdę! Pani Dyrektor na pewno znajdzie dla niej zaszczytne miejsce – mówi Ilona Wiśniewska z Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej. Centrum współpracuje z Krakowską Akademią już osiem lat.

– Podejmujemy różnego rodzaju działania związane z profilaktyką, przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zakupione materiały wykorzystujemy do zajęć profilaktycznych – mówi Paulina Hęćka z Wąbrzeskiego Centrum Terapii i Integracji Społecznej.

Krakowska Akademia Profilaktyki wyróżnia samorządy i osoby wybitnie zasłużone dla systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z dumą przekazujemy prestiżowe personalizowane statuetki „Gmina zasłużona dla profilaktyki” wybranym samorządom. Wyróżnienie trafiło m.in. do Wąbrzeźna.

Serdecznie gratulujemy!

Kalwaria Zebrzydowska (woj. małopolskie): statuetka za zasługi dla profilaktyki

Krakowska Akademia Profilaktyki wyróżnia samorządy i osoby wybitnie zasłużone dla systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z dumą przekazujemy prestiżowe personalizowane statuetki „Gmina zasłużona dla profilaktyki” wybranym samorządom. Wyróżnienie trafiło do Kalwarii Zebrzydowskiej.

– Bardzo dziękujemy! Statuetka pięknie się prezentuje – mówi Agnieszka Studnicka, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria-Zebrzydowska

Serdecznie gratulujemy!

Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie): statuetka za zasługi dla profilaktyki

– Statuetka właśnie do nas dotarła. Jest bardzo ładna, dziękujemy! – mówi Ewa Szerszeniewska, Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Olsztynku.

Krakowska Akademia Profilaktyki wyróżnia samorządy i osoby wybitnie zasłużone dla systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z dumą przekazujemy prestiżowe personalizowane statuetki „Gmina zasłużona dla profilaktyki” wybranym samorządom. Wyróżnienie trafiło do Olsztynka.

Olsztynek

Serdecznie gratulujemy!

Wąbrzeźno (woj. kujawsko-pomorskie): statuetka za zasługi dla profilaktyki

statuetka-wabrzeznoWąbrzeskie Centrum współpracuje z Krakowską Akademią już osiem lat.

– Podejmujemy różnego rodzaju działania związane z profilaktyką, przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zakupione materiały wykorzystujemy do zajęć profilaktycznych – mówi Paulina Hęćka z Wąbrzeskiego Centrum Terapii i Integracji Społecznej.

Krakowska Akademia Profilaktyki wyróżnia samorządy i osoby wybitnie zasłużone dla systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z dumą przekazujemy prestiżowe personalizowane statuetki „Gmina zasłużona dla profilaktyki” wybranym samorządom. Wyróżnienie trafiło m.in. do Wąbrzeźna.

Serdecznie gratulujemy!