Opatówek (woj. wielkopolskie): przedstawienie i konkurs w ramach kampanii „Dopalacze – powiedz stop!”

W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku odbyło się wydarzenie pod hasłem „Dopalacze – powiedz stop!”. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na problem tzw. nowych narkotyków, ale także kwestię przemocy w internecie i sięgania po inne substancje psychoaktywne.

Młodzież przygotowała przedstawienie, które zwracało uwagę na problemy współczesnych nastolatków. – Celem wydarzenia było m.in. dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych, rozwijanie asertywności w przypadku kontaktu z substancjami psychoaktywnymi oraz przekazanie rodzicom podstawowych informacji na temat właściwego modelu reakcji w przypadku używania przez dzieci substancji psychoaktywnych – informują organizatorzy. Przedsięwzięcie pomogło także rozwinąć kompetencje wychowawcze w zakresie pozytywnej profilaktyki oraz kształtować umiejętności komunikacyjne w rodzinach.

Uczestnicy konkursu plastycznego “Dopalacze – powiedz stop!” zostali nagrodzeni i wyróżnieni upominkami. Patronat nad wydarzeniem objął Sebastian Wardęcki, burmistrz Gminy Opatówek. Ambasadorem została Anna Nowińska,  psycholog ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego.