Opatówek (woj. wielkopolskie): szkolenie „Dopalacze – powiedz stop!” w ramach kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki

W listopadzie w Opatówku odbyło się szkolenie, którego celem było m.in. poszerzenie wiedzy na temat dopalaczy i ich negatywnych skutków oraz zachęcenie uczestników do refleksji nad skalą zjawiska i zagrożeniami. Patronat nad wydarzeniem objął Sebastian Wardęcki, Burmistrz Gminy Opatówek. Ambasadorem szkolenia była Anna Nowińska, psycholog ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. Partnerami warsztatów, obok szkoły, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku.

Szkolenie obejmowało trzy główne bloki tematyczne:

1. Prezentacja zrealizowanych działań w ramach kampanii “Dopalacze – powiedz stop!”
2. Nowe narkotyki – realne zagrożenia: “Dopalacze – powiedz stop!”
3. Profilaktyka w środowisku lokalnym Gminy Opatówek.

Jak informują organizatorzy, wydarzenie miało urealnić wiedzę uczestników, która często jest powielaniem mitów na temat dopalaczy. Celem spotkania było dostarczenie słuchaczom informacji o tym, na co zwracać uwagę i jak reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz wzmacnianie więzi instytucjonalnych i tworzenie sieci wsparcia. W szkoleniu udział wzięli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagodzy ze szkół na terenie gminy, pracownicy miejscowych placówek służby zdrowia, Komisariatu Policji w Opatówku oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczestnicy mieli możliwość podziwiania galerii prac plastycznych dzieci i młodzieży pt. “Dopalacze – powiedz stop!”.