Leszno (woj. wielkopolskie): trudno wyeliminować sklepy z dopalaczami, więc stawiamy na edukację

W mieście działa wiele sklepów z dopalaczami. Mimo ciągłych kontroli
policji i Sanepidu, w miejsce zlikwidowanych punktów ciągle pojawiają
się nowe. Dlatego staramy się działać z różnych stron. Przystąpiliśmy do
kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki, by docierać do młodych ludzi
i przekonywać ich, że nie warto eksperymentować z narkotykami – mówi
Bożena Moksiewicz, kierownik Biura ds. Uzależnień w Lesznie.

27 stycznia w Lesznie zorganizowany zostanie Miejski Dzień Profilaktyki.
W hali sportowej “Trapez” ustawione zostaną stoiska informacyjne, przy
których eksperci będą edukowali młodych ludzi m.in. w kwestii dopalaczy.
Uczniowie klas drugich gimnazjów z całego miasta otrzymają ulotki
kampanii “Dopalacze – powiedz stop!”. Miasto chce przekazać część
materiałów do przychodni, aby mogli z nich skorzystać także dorośli
mieszkańcy.